Adgang til motionscenteret

  • Skejby Sygehus Aktivitetsklub, Motionsrum (E1.017)

Fremtidens Skejby Sygehus bliver omfattet af det nye adgangskontrolsystem, hvormed man skal have et nyt id-kort for at kunne komme omkring på hospitalet. Det betyder bl.a. at hele kælderen bliver låst af. Man kan således ikke komme ned i kælderen med mindre man har et gyldigt id-kort.

Derfor skal alle have et nyt personligt id-kort. Gamle id-kort kan ikke anvendes.

Nyt Id-kort nødvendigt

Det nye id-kort kan man kun få, hvis man møder personligt op i Fotoboksen på Skejby. Her bliver der taget et billede og id-kortet udskrives med det samme.

Fotoboksen ligger mellem loftskilt 12 og 13 i C-gangen (hovedkorridoren) i stueetagen. Åben hver onsdag kl. 8.00-11.30 og 12.00-15.00.

Find vej til motionsrum E1.017

For at få adgang til motionsrummet i kælderen i bygning E skal man bruge denne vej:

* Find vejen ind til Indgang 3 på Skejby.

* På højre side ligger bygning E.

* Vælg den sidste indgang i bygning E. To hvide skilte ved indgangen: ”Fysioterapi SYD” og ”Ergoterapi SYD”.

* Ved indgangen skal id-kortet bruges (til højre på væggen). Hvis det er inden for åbningstiden, er døren ikke låst og man går bare ind (træk i dørhåndtaget). Hvis det er uden for åbningstiden, skal id-kortet anvendes.

* Gå ind af glasdøren og drej til venstre. Åbn døren til trappen (ved siden af elevator 11) og gå ned ad trappen.

* For at kunne åbne døren til kælderen, skal id-kortet bruges.

Der skal stadig bruges en fysisk nøgle til at låse døren op med ind til motions-rummet.

Efter træning går man den samme vej ud (trappen ved siden af elevator 11). I trappeopgangen skal id-kortet bruges, når man skal åbne døren til stueetagen. Herefter går man til højre og åbner glasdøren til udenfor.

Bemærk at døre med adgangskontrol ikke må blokeres og skal lukke helt.

Hvordan virker adgangskontrollen?

Se ”Brugervejledning til adgangskontrol på AUH Skejby”.

Man skal være opmærksom på, at hver gang man forsøger at bruge sit id-kort, bliver det logget i en database.

Generelle spørgsmål eller problemer med id-kort kan rettes til denne e-mail: auh.idkort@rm.dk

Yderligere oplysninger

Kontakt Michael Overby tlf. 4032 7937.