Indmeldelse

Medlemsskab
Medlemsskab gælder kun for ansatte på Århus universitetshospital, Skejby.
Det koster 25 kroner pr. måned at være medlem. Kontingentet trækkes automatisk over lønnen hver måned. Personligt ID-kort giver adgang til motionsrummene. Kortene åbnes senest 5 dage efter tilmelding.
Kontorets åbningstider er onsdag i lige uger fra 14.30 til 15.15. SAK kontoret ligger i kælderen på Århus

Universitetshospital Skejby, på hovedkorridoren under loftskilt G103.