Indmeldelse

Medlemsskab
Medlemsskab gælder kun for ansatte på Århus universitetshospital, Skejby. Nøgle til motionsrum udleveres mod
et depositum på 100 kr. som betales ved henvendelse på SAK kontoret Kontant.
Det koster 25 kroner pr. måned at være medlem. Kontingentet trækkes automatisk over lønnen hver måned.
Kontorets åbningstider er onsdag i lige uger fra 14.30 til 15.15. SAK kontoret ligger i kælderen på Århus

Universitetshospital Skejby, på hovedkorridoren under loftskilt G103.